top of page

Πληροφορίες για Παραγγελίες

 • Ποια η διαφορά του να κάνω εγώ ή να αναλάβει ένας επαγγελματίας την διπλωματική μου;
  Ένας επαγγελματίας θα βοηθήσει στη εξοικονόμηση χρόνου αλλά και στην άρτια μορφοποίηση του κειμένου. Επίσης, στην ευκρινέστερη παρουσίαση της εργασίας, αναβαθμίζοντας το περιεχόμενό της. Εν ολίγοις, σε απαλλάσσει από το περιττό άγχος και σου δίνει τη σιγουριά που χρειάζεσαι, αναδεικνύοντας πολύπλευρα το κείμενο σου.
 • Πόσο περίπου χρόνο χρειάζεται ένας επαγγελματίας για να επεξεργαστεί τη διπλωματική ή μια εργασία μου; Θα με ενημερώσετε εκ των προτέρων;
  Από την αρχή και τακτικά θα υπάρχει επικοινωνία και πληροφόρηση για το στάδιο που βρίσκεται η επεξεργασία της εργασίας σου. Η διάρκεια κρίνεται από το μέγεθος της εργασίας και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει. Μόλις, ο επαγγελματίας παραλάβει το κείμενο, θα σε ενημερώσει για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί. Ωστόσο, μπορεί να κυμαίνεται από 3 μέρες έως έναν μήνα.
 • Με ενημερώνει για τις αλλαγές που κάνει ή με πληροφορεί για τυχόν απορίες μου;
  Υπάρχει συχνή επικοινωνία και ενημέρωση για την πορεία της εργασίας σου, όπως και συζήτηση για τυχόν αλλαγές που θα χρειαστούν. Στόχος είναι ένα άρτιο αποτέλεσμα που να σε ικανοποιεί.
 • Πώς θα οργανώσω τη δομή της εργασίας μου;
  Η οργάνωση αφορά σε όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνεις, για να ολοκληρώσεις την εργασία σου. Απαιτείται στην ανασκόπηση, στη μεθοδολογία, αλλά και στην ταξινόμηση, την ανάλυση, την επεξήγηση και την ερμηνεία των δεδομένων. Το να μπορείς να ρυθμίζεις τη μελέτη σου, να καθορίζεις τους στόχους σου και να τους επαναπροσδιορίζεις αν χρειαστεί, θα σε οδηγήσει στο καλύτερο αποτέλεσμα. Εξίσου σημαντική είναι η συστηματικότητα, η επιμέλεια και η επιμονή. Προσπάθησε να μελετάς καθημερινά και όχι περιστασιακά. Όταν υπάρχει καθημερινή σταθερότητα, δε χάνεται πολύτιμος χρόνος. Και ο χρόνος είναι σημαντική παράμετρος της οργάνωσης. Με αυτοπειθαρχία όρισε ένα χρονοδιάγραμμα, για να αποφύγεις το υπερβολικό άγχος και πιθανή αποτυχίας.
 • Υπάρχει διαφορά στη δομή μιας διπλωματικής ανάλογα με τo επιστημονικό πεδίο και τη σχολή; Για παράδειγμα, αν είναι τεχνολογικών, θετικών ή ανθρωπιστικών επιστημών;"
  Η συγγραφή μιας πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας ακολουθεί μια τυπική δομή, είτε πρόκειται βιβλιογραφική επισκόπηση, είτε για ερευνητική μελέτη. Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφική επισκόπηση περιλαμβάνει τα εξής μέρη: Εξώφυλλο Περίληψη Λέξεις – κλειδιά Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Κυρίως μέρος Συζήτηση, συμπεράσματα και προτάσεις Βιβλιογραφικές αναφορές Παραρτήματα Ενώ η συνήθης δομή μιας ερευνητικής μελέτης είναι η κάτωθι: Εξώφυλλο Περίληψη Λέξεις – κλειδιά Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση Μεθοδολογία Αποτελέσματα Συζήτηση αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές αναφορές Παραρτήματα Πέραν τούτου, στο site της σχολής ή του μεταπτυχιακού του, ο κάθε φοιτητής/-τρια μπορεί να βρει πληροφορίες για την περαιτέρω καθοδήγησή του και όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν.
 • Τι απαιτείται, για να ολοκληρωθεί μια διπλωματική;"
  Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αρχικά, θα πρέπει να παρουσιάζει επιστημονική πρωτοτυπία ή/και να συμβάλλει στην προώθηση της γνώσης γύρω από το θέμα που πραγματεύεται. Επίσης, τα επιστημονικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι έγκυρα και η μεθοδολογία της να στηρίζεται σε γενικά παραδεκτές αρχές, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και με ακρίβεια. Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, λοιπόν, είναι ένα εξίσου σημαντικό στάδιο για την ολοκλήρωση της εργασίας σου. Ακόμη, το κείμενο θα πρέπει να είναι καλογραμμένο και ευανάγνωστο. Άρα θα πρέπει να έχεις φροντίσει να μην υπάρχουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, σφάλματα στις βιβλιογραφικές αναφορές και έλλειψη δομής. Τέλος, η διπλωματική εργασία θα πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μελλοντικής έρευνας στην συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. Όλα αυτά συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των επιστημονικών σου γνώσεων και στις επαγγελματικές σου επιδιώξεις.
 • Πως μπορώ να φτιάξω ερωτηματολόγιο; Ένας επαγγελματίας μπορεί να το αναλάβει;
  Ένας επαγγελματίας μπορεί να αναλάβει τη μορφοποίηση/παρουσίαση του ερωτηματολογίου σου. Η δημιουργία του προϋποθέτει την επιστημονική κατάρτιση που μόνο ο υπεύθυνος καθηγητής σου μπορεί να σου παρέχει.
 • Είναι σωστότερο και πιο εύκολο να ξεκινήσω με το θεωρητικό ή το ερευνητικό μέρος;
  Η έρευνα όταν προηγείται συμβάλλει στην πληρέστερη και πιο ουσιαστική ανάπτυξη της θεωρίας σου. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεις να πλατειάζεις ή να ξεφεύγεις από το θέμα. Με λίγα λόγια, σε καθοδηγεί.
 • Πώς θα καταφέρω να ανταπεξέλθω σε μια παρουσίαση και στις ερωτήσεις που θα μου γίνουν όσο καλύτερα γίνεται;
  Μια άρτια παρουσίαση με σωστή δομή και περιεχόμενο θα σε βοηθήσει να υποστηρίξεις την εργασία σου χωρίς άγχος. Αλλά και χωρίς να κουράσεις όσους σε παρακολουθούν. Επιπλέον, θα έχεις το χρόνο που χρειάζεσαι, για να μελετήσεις όσα θα πεις και να δώσεις βάση στις λεπτομέρειες, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Σημαντικοί λόγοι, για να την αναθέσεις σε έναν επαγγελματία.
 • Πόσες σελίδες πρέπει να έχει μια διπλωματική;
  Παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο οι διπλωματικές εργασίες να είναι πολυσέλιδες. Ωστόσο, αυτό δε είναι πάντα θεμιτό. Αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν το μέγεθος μια εργασίας. Μπορεί να αφορούν το είδος της έρευνας, τον υπεύθυνο καθηγητή, ακόμα και τη φιλοσοφία της σχολής. Μια βασική συμβουλή είναι να αποφεύγεις τα περιττά και να ακολουθείς τη φιλοσοφία του επιστημονικού άρθρου. Επίσης, το θεωρητικό πλαίσιο να υποστηρίζει συγκεκριμένα και ουσιαστικά την έρευνα σου. Γενικά, μια καλή συνολική έκταση είναι 70 με 90 σελίδες.
 • Είναι καλύτερο να κάνω ποιοτική ή ποσοτική έρευνα;
  Εξαρτάται από το τι ερευνάς και τι οδηγίες έχεις από τον υπεύθυνο καθηγητή σου. Επίσης, υπάρχουν έρευνες που είναι ποιοτικές και ποσοτικές μαζί. Ό, τι και αν επιλέξεις, αυτό που έχει πάντα σημασία είναι να φροντίσεις να είναι έγκυρη και αξιόπιστη.
 • Αναλαμβάνετε εργασίες αν βρίσκομαι εκτός Θεσσαλονίκης;
  Αναλαμβάνονται εργασίες σε όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 • Με ποια κριτήρια γίνεται η κοστολόγηση; θα ξέρω από πριν την τιμή; Χρειάζεται προκαταβολή;
  Το μέγεθος, οι λεπτομέρειες στη μορφοποίηση αποτελούν ορισμένα κριτήρια που καθορίζουν την κοστολόγηση μιας διπλωματικής. Για όλα αυτά θα σε ενημερώσει ο επαγγελματίας που θα την αναλάβει. Θα υπάρξει εκ των προτέρων συνεννόηση για το κόστος και τον τρόπο αποπληρωμής.
 • Με ποιους τρόπους μπορώ να παραγγείλω από τις Εκδόσεις Τσιτουρίδης;
  Tηλεφωνικά μέσα από τις γραμμές 2310225164 / 6983518038 · μέσω της ιστοσελίδας μας www.Tsitouridis.com, όπου μπορείς να κάνεις σύνδεση ή Σύνδεση με facebook · μέσω e-mail στο tsitouridisbooks@gmail.com (παρακαλούμε μην ξεχνάτε να καταγράφετε τα πλήρη στοιχεία σας) · με αγορά απευθείας από το κεντρικό κατάστημα των Εκδόσεων Τσιτουρίδης, στην οδό Μητροπόλεως 15, 54634 Θεσσαλονίκη Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Σάββατο 10π.μ.-4μ.μ
 • Πώς μπορώ να εξοφλήσω την παραγγελία μου;
  Η πληρωμή της παραγγελίας σου μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους: · αντικαταβολή · χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας (με σήμανση: Visa, MasterCard, Diners, Discover) · pay pal · τραπεζική κατάθεση Η πληρωμή παραγγελίας που περιέχει e-books είναι δυνατή μόνο με έναν από τους εξής τρόπους: · χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας (με σήμανση: Visa, MasterCard, Diners, Discover) · pay pal Κατάθεση / έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό · ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5222-087872-590 IBAN: GR27 0172 2220 0052 2208 7872 590 · ΕΘΝΙΚΗ: 378-3574-0400 IBAN: GR44 01103780000037835740400 · EUROBANK: 0026.0736.19.0100146813 IBAN: GR51 02607360000190100146813
 • Σε πόσο χρόνο θα παραλάβω την παραγγελία μου;
  ► Παραγγελίες με παράδοση στην Ελλάδα Παραλαμβάνεις την παραγγελία σου με εταιρεία Courier συνήθως μέσα σε 48 ώρες (ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες). Πιο συγκεκριμένα, για παραγγελίες που πραγματοποιούνται έως τις 13:30 (UTC/GMT+2) παραλαμβάνεις συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις παραλαμβάνεις συνήθως σε 2 εργάσιμες ημέρες. Για τις δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επεκταθεί έως 4 εργάσιμες ημέρες. Κατά τις εορταστικές περιόδους (Χριστούγεννα, Πάσχα, λοιπές αργίες), λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας στο site και τις εταιρείες courier, ενδεχομένως να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις στον χρόνο παράδοσης. Ζητούμε την κατανόησή σου εκ των προτέρων και σε διαβεβαιώνουμε πως κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σου. Η επιλογή παράδοσης σε συγκεκριμένες ώρες δεν είναι διαθέσιμη. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σου μπορείς να εισάγεις παρατηρήσεις στο ειδικό πεδίο "Σχόλια Παραγγελίας" οι οποίες θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο πρόγραμμα της εταιρείας courier. Μόλις λάβεις ενημέρωση για τον κωδικό αποστολής (με sms ή email) μπορείς να επικοινωνήσεις με την εταιρεία courier για περισσότερες λεπτομέρειες. ► Παραγγελίες με παράδοση στο εξωτερικό Οι παραγγελίες παραδίδονται στο εξωτερικό με συστημένη αλληλογραφία ΕΛΤΑ ή TNT Courier. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη χώρα διαμονής του παραλήπτη. ► Παραγγελίες ebooks Λαμβάνεις το link εγκατάστασης του ebook με email σε λίγα μόλις λεπτά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σου. ► Προπαραγγελίες Η ημέρα παράδοσης ορίζεται ως η ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου που έχεις προπαραγγείλει. Σε περίπτωση προπαραγγελίας βιβλίων με διαφορετική ημερομηνία πρώτης έκδοσης, θα παραλάβεις συνολικά την παραγγελία σου αφού ολοκληρωθεί η έκδοση όλων των βιβλίων που έχεις παραγγείλει και όχι στην ημερομηνία έκδοσης κάθε τίτλου ξεχωριστά.
 • Γίνεται αποστολή και στην Κύπρο;
  Ναι γίνεται, για την Κύπρο και για τον υπόλοιπο κόσμο, οι παραγγελίες επιβαρύνονται με μεταφορικά έξοδα ανάλογα με το βάρος της παραγγελίας. Ο πελάτης ενημερώνεται για το συνολικό κόστος της παραγγελίας πριν προχωρήσει στην επιβεβαίωσή της.Οι παραδόσεις των παραγγελιών εκτός Ελλάδας γίνονται με την οικονομική υπηρεσία των Ε.Λ.Τ.Α. και ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη χώρα του παραλήπτη.
 • Υπάρχουν επιβαρύνσεις στο σύνολο της πληρωμής;
  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ► Δωρεάν όλα τα έξοδα αποστολής για παραγγελίες βιβλίων από 25,00 € και παράδοση μέσα σε 48 ώρες σε όλη την Ελλάδα. · Οι παραγγελίες αντικαταβολής εσωτερικού κάτω από 25,00 € (μετά την έκπτωση) που περιέχουν βιβλία, επιβαρύνονται με 2,00 €. Οι παραγγελίες παραδίδονται με εταιρεία courier. · Οι παραγγελίες εσωτερικού με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, pay pal ή τραπεζική κατάθεση κάτω των 25,00 € (μετά την έκπτωση) που περιέχουν βιβλία, επιβαρύνονται με τα μεταφορικά έξοδα της εταιρείας courier 2,00 €. · Οι παραγγελίες εξωτερικού δρομολογούνται μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, pay pal ή τραπεζικής κατάθεσης και τα μεταφορικά έξοδα εξαρτώνται από την κατηγορία τόπου αποστολής και το βάρος των βιβλίων. Στις παραγγελίες με παράδοση εκτός Ευρώπης ενδέχεται να υπάρξουν τελωνειακά τέλη.
 • Στην Κύπρο που μπορούμε να το βρούμε;
  Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Κύπρου, πείτε τον τίτλο του βιβλίου και τον εκδότη, αν έχει εξαντληθεί θα σας το φέρει σύντομα.
 • Πολιτική επιστροφών
  Μπορείς να επιστρέψεις τα αγαθά που έχεις αγοράσει ακολουθώντας την κατάλληλη για την περίπτωση κάτωθι διαδικασία. ► Δικαίωμα υπαναχώρησης από παραγγελίες βιβλίων, Σε ενημερώνουμε ότι έχεις τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 αναλογικά ερμηνευόμενες και εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμα ειδικότερα πρέπει να γνωρίζεις ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο έχεις το δικαίωμα να υπαναχωρήσεις αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που απόκτησες τη φυσική κατοχή των αγαθών. Για να ασκήσεις αυτό το δικαίωμά σου, οφείλεις να ενημερώσεις σχετικά την εταιρεία μας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ. (Δ/νση: Μητροπόλεως 15, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 225 164 & 6983 518038, email: tsitouridisbooks@gmail.com ) με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα ή άλλη σαφή δήλωση (π.χ. ταχυδρομική επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Τα επιστρεφόμενα αγαθά θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς πριν την πώληση τους, στην πλήρη αρχική τους συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενά τους (εξαρτήματα, έντυπα χαρακτηριστικών, αυτοκόλλητα, δώρα κ.τ.λ.). Εάν υπαναχωρήσεις από την παρούσα σύμβαση, θα σου επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσένα (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σου, εφ’ όσον την χρησιμοποίησες για τη συναλλαγή, αλλιώς με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξεις), συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σου επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούμε για την υπαναχώρησή σου. Εσύ οφείλεις να επιστρέψεις ταχυδρομικώς (με δικά σου έξοδα) τα αγαθά της εταιρείας μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δήλωσες ότι υπαναχώρησες από την παρούσα σύμβαση. Φέρεις ευθύνη μόνο για την οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χρήση που δεν ήταν απαραίτητη για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των βιβλίων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά. ► Δικαίωμα υπαναχώρησης από παραγγελίες ebooks και λοιπών ψηφιακών αγαθών Σε ενημερώνουμε ότι έχεις τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 αναλογικά ερμηνευόμενες και εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμα ειδικότερα πρέπει να γνωρίζεις ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο έχεις το δικαίωμα να υπαναχωρήσεις αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που απέκτησες την κατοχή των αγαθών και πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ψηφιακών αγαθών στον υπολογιστή σου ή/και στην ταμπλέτα σου ή/και στο κινητό σου. Σε αυτή την περίπτωση σε παρακαλούμε να μας κοινοποιήσεις διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση tsitouridisbooks@gmail.com τη βούλησή σου για υπαναχώρηση και θα σου επιστρέψουμε όλο το ποσό που κατέβαλες (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σου, εφ’ όσον την χρησιμοποίησες για τη συναλλαγή, άλλως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξεις) εντός 14 ημερών το αργότερο από την ημέρα ειδοποίησής μας. Σε περίπτωση που έχεις «ανοίξει» (κάνει κλικ επάνω) τον υπερσύνδεσμο (link) του ψηφιακού βιβλίου (e-book), δεν είναι εφικτό από μέρους μας να σου επιστρέψουμε χρήματα γιατί η υπηρεσία από την πλευρά μας έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι τεχνικά δυνατή η επιστροφή του προϊόντος. ► Επιστροφή ελαττωματικών αγαθών Στις Εκδόσεις Τσιτουρίδης μεριμνούμε για την άριστη ποιότητα των αγαθών μας και σε διαβεβαιώνουμε πως πραγματοποιούμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν από τη διάθεσή τους προς πώληση. Ωστόσο, στην περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού αγαθού, επιβεβαιώνουμε μετά από τεχνικό έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση και το αντικαθιστούμε με νέο, εφόσον είναι διαθέσιμο, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό αγαθό με άλλο ίσης αξίας, ή να επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσένα (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σου, εφ’ όσον την χρησιμοποίησες για τη συναλλαγή, άλλως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξεις). Όλα τα μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία επιστροφής ελαττωματικών αγαθών καλύπτονται από εμάς. Για το θέμα αυτό, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο tsitouridisbooks@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 2310 225 164 & 6983 518038
bottom of page